Agenda

bekijk de hele agenda

Sponsors

word ook sponsor


Speel mee

alle vacatures

17 maart 2013

Brabant Sinfonia in Het Cenakel in Tilburg.
17 maart 2013, 13.30 uur.
Toegang is gratis. Na afloop ontvangen wij u graag om nog even na te praten.

Eens in de drie maanden wil Brabant Sinfonia een concert ten gehore brengen waarbij telkens een symfonie van Mozart wordt uitgevoerd, gecombineerd met een minder bekend werk, bij voorkeur van een (hedendaagse) Brabantse componist.

Op 17 maart bieden wij u het volgende programma aan:

W.A. Mozart, symfonie nr. 41 in C majeur  (KV 551)
Deze symfonie in vier delen is ook wel bekend als de Jupitersymfonie en is misschien wel Mozarts bekendste.
De symfonie is geschreven in het jaar 1788 en werd voor zover na te gaan nooit tijdens zijn leven uitgevoerd.
De naam Jupiter verwijst naar de Romeinse oppergod Jupiter en refereert aan het krachtige karakter van het stuk.

 

Ad de Jong, Appel Cathare.
Ad de Jong (1960) is afkomstig uit Berkel Enschot. Een veelzijdig musicus die zowel concerteert, doceert als ook componeert.
Appel Cathare is een symfonisch muziekstuk in vier delen dat gebaseerd is op Katharen melodieën.
De Katharen, bekend om hun bijzondere en afwijkende kijk op het Christelijk geloof, leefden in de 12e en 13e eeuw in Zuid Frankrijk rond de stad Carcasonne.

Appel Cathare, compositie van Ad de Jong

In de 12e en 13e eeuw van onze jaartelling leefden er in Zuid-Frankrijk een groep mensen die een andere kijk op het christelijke geloof hadden dan de gevestigde katholieke kerk.
Hun gedachtengoed berustte op een eeuwenoud universeel gedachtengoed. De Katharen noemden hun kerk de Kerk van Liefde.
Het gedachtengoed van deze groepering stond niet op zichzelf. De Katharen onderhielden nauwe banden met de Bogomielen en Patarenen, respectievelijk gnostici  van de Balkan en Italië.
Ofschoon Katharen van alle kanten op veel sympathie kon rekenen bij de plaatselijke bevolking – zij werden in de volksmond ‘bonhommes’ genoemd (goede mensen) – werden zij door de gevestigde kerkorde over de kling gejaagd tijdens de inquisitie.
Het gebied rond de Ariège, tussen Toulouse en Carcasonne in Zuid-Frankrijk werd vroeger de Sabarthez genoemd. Dit is het gebied waar de legendes ontstonden van de Graal, Parcival en Van den Vos Reynaerde. Het werk van vele troubadours kan evenmin los gezien worden van het leven en werk van de Katharen.
Nog steeds is de roep van de Katharen, eigenlijk een oproep tot een werkelijke levensreveil, even actueel als toen!

Het einde van het Katharisme wordt gemarkeerd met de val van de Montségur. Dit is deel 1 van de compositie.  Hierin staat een Katharenlied centraal met een kwintomvang. In het lied keren de 5 klinkers A E I O U steeds als een refrein terug. Kennelijk gaat het  in dit lied om de kwintessens.
Het tweede deel heet Puivert, een kasteel  waar afbeeldingen gevonden zijn van muziekinstrumenten die ten tijde van het Katharisme bespeeld werden. La Danse des Dames, een dans uit 1208 vormt de basis van dit tweede deel.
In het derde deel wordt de link gelegd met het schiereiland in het Gardameer, Sirmione, in Noord-Italië. Diep verborgen hoor je een mondeling overgeleverd Katharenlied, dat inmiddels is uitgegroeid tot een soort nationaal volkslied van de Sabarthez.
Het laatste deel heet Lombrives. In de grotten van Lombrives werden na de val van Montségur diensten gehouden door de Kathaarse priesters. De grootste grot wordt La Cathédrale genoemd. In dit deel klinkt de verbinding met de Bogomielen door Balkanthema’s met typerende maatsoorten. In dit deel wordt letterlijk het Katharenlied geciteerd dat de titel van het gehele werk draagt: Appel Cathare.

Meer informatie over Ad de Jong is te vinden op de website: www.dejongmuziek.nl